نمایش برچسبی
عنوان زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته
پدیدآورندگان صاحب امتیاز: دانشگاه شهیدچمران اهواز، عباس چرچی (دکتر)، علیرضا زراسوندی (دکتر)
وضعیت انتشار اهواز ، ۱۳۹۰
فاصله انتشار فصلی
نوع/دسته پژوهشی براساس مجوز شماره ۳۴۳۲۲/۳/‎۹۰ مورخ ۲۴/۲/‎۹۰ کمیسیون نشریات علمی کشور، این نشریه دارای اعتبار علمی-پژوهشی می باشد. این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می شود: ‎۱- ایران ژورنال www.ricest.ac.ir ‎۲- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام www.isc.gov.ir
یادداشت زبان: فارسی؛ چکیده به انگلیسی
منبع آستان‌قدس
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد