نمایش برچسبی
عنوان شناخت اجتماعی
پدیدآورندگان صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور، مجید صفاری نیا، حسین زارع
وضعیت انتشار تهران ، [‎۱۳۹۱؟]
فاصله انتشار فصلی
نوع/دسته پژوهشی/ اطلاع رسانی
یادداشت زبان: فارسی؛ چکیده به انگلیسی
منبع آستان‌قدس
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد