نمایش برچسبی
عنوان فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
پدیدآورندگان سردبیر: دکتر مجید ولی شریعت پناهی صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی قشم مدیر مسئول: دکتر حیدر لطفی
وضعیت انتشار قشم
فاصله انتشار فصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد