نمایش برچسبی
عنوان فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع
پدیدآورندگان سردبیر: شورای سردبیری صاحب امتیاز: گلناز السادات صباغیان مدیر مسئول: منیژه ملائی
وضعیت انتشار کرج
فاصله انتشار فصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد