نمایش برچسبی
عنوان فصلنامه تاریخ
پدیدآورندگان سردبیر: دکتر امیر تیمور رفیعی صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
وضعیت انتشار محلات
فاصله انتشار فصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد