نمایش برچسبی
عنوان کارآفرینان آینده
پدیدآورندگان صاحب امتیاز: غلامحسین صدیفیان(دکتر)، غلامحسین صدیفیان(دکتر)
وضعیت انتشار کاشان ، ۱۳۸۶
فاصله انتشار سالانه
نوع/دسته اطلاع رسانی
یادداشت زبان: فارسی
منبع آستان‌قدس
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد