نمایش برچسبی
عنوان فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
پدیدآورندگان سردبیر: دکتر آناهیتا سیفی صاحب امتیاز: جواد ساسانی مدیر مسئول: جواد ساسانی
وضعیت انتشار اردبیل
فاصله انتشار فصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد