نمایش برچسبی
عنوان نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی
پدیدآورندگان سردبیر: امیرحسین یوسفی صاحب امتیاز: میلاد فتحی مدیر مسئول: میلاد فتحی
وضعیت انتشار تهران
فاصله انتشار دو ماهنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد