نمایش برچسبی
عنوان نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت
پدیدآورندگان سردبیر: دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت مدیر مسئول: دکتر علی شریعتمداری
وضعیت انتشار تهران
فاصله انتشار دوفصلنامه
یادداشت زبان: فارسی؛ انگلیسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد