نمایش برچسبی
عنوان نشریه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار
پدیدآورندگان سردبیر: شورای سردبیری صاحب امتیاز: بهنام کبیری مدیر مسئول: بهنام کبیری
وضعیت انتشار تهران
فاصله انتشار فصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد