نمایش برچسبی
عنوان نشریه اقتصاد و تجارت نوین
پدیدآورندگان سردبیر: دکتر سعید مشیری صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدیر مسئول: دکتر سید سجاد علم الهدی
وضعیت انتشار تهران
فاصله انتشار فصلنامه
یادداشت زبان: فارسی؛ انگلیسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد