نمایش برچسبی
عنوان نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی
پدیدآورندگان سردبیر: شورای سردبیری صاحب امتیاز: منیژه ملایی مدیر مسئول: منیژه ملایی
وضعیت انتشار کرج
فاصله انتشار فصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد