نمایش برچسبی
عنوان نشریه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار
پدیدآورندگان سردبیر: شورای سردبیری صاحب امتیاز: منیژه ملائی مدیر مسئول: منیژه ملائی
وضعیت انتشار تهران
فاصله انتشار فصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد