نمایش برچسبی
عنوان ادیب
پدیدآورندگان صاحب امتیاز: جلالی، حمیدرضا مدیر مسئول: جلالی، حمیدرضا
وضعیت انتشار شاهرود ، ۱۳۹۰
فاصله انتشار دو هفته نامه
نوع/دسته اجتماعی، فرهنگی
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد